Iinfinite

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ SUDOKU

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับอนุบาล 2 – 3 “หนูน้อย โซดุกุ” รอบ SPEED เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 และรอบ VARITY ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.